Elektron ərizə
Elektron Ərizə
Naxçıvan Dövlət Universitetinin apellyasiya komissiyasının sədri Rafiq Rəhimova