Rektora müraciət

SİP fəaliyyət planı üzrə təsdiqedici sənədlər bazası (2024)

1. Tələbə yönümlü təhsil yanaşması mexanizmasının bütün kafedralarda mənimsənilməsi üçün mütəmadi təlimlər təşkil etmək
2. Təhsildəki yeni trendlərin akademik heyətə çatdırılması üçün beş il boyunca davamlı təlimlər təşkil etmək və heyətin xarici tərəfdaş universitetlərdə mobilliyini təmin etmək
3. Tədris prosesini ESG standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırılmasını təmin etmək
4. Tədris standartları və proqramları əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırmaq
5. Təcrübələrin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və tələbələrin xaricdə təcrübə keçmək imkanlarını artırmaq
6. Kredit sisteminin tələblərinə uyğun olaraq müəllimlərin tələbələr tərəfindən seçilmə imkanının təmin edilməsi